Hemsidor

Få en inblick i hur skapandet av din nya hemsida går till.

Min specialitet är att skapa grymma upplevelser online och på detta sätt få företag att växa. Hemsidorna är specialanpassade för dig och din verksamhet, optimerade för datorer, surfplattor och mobiler, skalbara och med funktioner som täcker alla dina behov.

Hemsidorna skapas via WordPress, världens största system att skapa hemsidor med. Med WordPress som grund har vi alla möjligheter att skala upp din hemsida i takt med att ditt företag växer.

Jag vill att du ser din hemsida som en investering och inte som många andra gör, bara en kostnad. En bra hemsida ska alltid betala sig själv för att den konverterar besökare till betalande kunder samtidigt som den ska frigöra din tid med relevant information och bra funktioner.

Designprocessen

Att designa en hemsida, oavsett storlek, är en omfattande process som ibland kan upplevas överväldigande. För att förbereda dig på vad du kan förvänta dig under projektet förklarar jag processen i tre steg:

1) Layout & Design

En stor och tidskrävande del i att designa en hemsida går åt till planering och layout. Jag börjar därför med att ta fram en sitemap (hierarki över sidor och menyer) som du först ska godkänna innan jag börjar designa startsidan och en undersida.

2) Bygga & Utveckla

När layout och design är godkänd av dig fortsätter jag med att designa samtliga sidor samt implementerar alla funktioner vi vill använda oss av. I detta steg ser jag även till att hemsidan ser bra ut oavsett om den besöks via dator eller mobil/surfplatta samt via dom vanligaste webbläsarna.

3) sista Justeringar

När hemsidan är redo för en sista granskning går vi igenom samtliga sidor och gör eventuella ändringar innan det är dags för lansering. Nu går vi igenom detaljerna som t.ex. rättstavning i texter, kontrollerar kontaktinformation o.s.v.

Några tidigare projekt

Är du redo att starta ditt nya projekt?

Vänta inte! Jag har anteckningsblocket redo och kaffet klart. Vi kör!